Rue de Bethune

ถนนคนเดิน Rue de Bethune

ถนนคนเดิน Rue de Bethune

Rue de Bethune เป็นถนนคนเดินพิเศษที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง อันเป็นถนนช้อปปิ้งหลักของเมือง Lille ที่เรียกได้ว่าคึกคักมากที่สุดของเมือง เป็นถนนช้อปปิ้งที่มีประวัติอันยาวนาน โดยเริ่มเปิดตัวตั้งแต่ในปี 1608 หลังจากการขยายตัวอย่างมากของ Lille ในคร…