Palais du Luxembourg

พระราชวัง ลุกซ็องบูร์ (Palais du Luxembourg)

พระราชวัง ลุกซ็องบูร์ (Palais du Luxembourg)

พระราชวังลุกซ็องบูร์(Palais du Luxembourg หรือ Luxembourg Palace) ตั้งอยู่ในเขตของสวนลุกซ็องบูร์บริเวณทางเหนือ ในกรุงปารีส ก่อนหน้านี้พระราชวังเคยเป็นพระราชวังของ สมเด็จพระราชินีมารี เดอ เมดิชิ แห่งพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แต่ในปัจจุบันได้กลายเป็…