Palais des Beaux

พิพิธภัณท์ศิลปะ Palais des Beaux

พิพิธภัณท์ศิลปะ Palais des Beaux

Palais des Beaux เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศฝรั่งเศสรองจากพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมของปลายศตวรรษที่ 19 ภายในมีภาพวาดของฝรั่งเศส แกลเลอรีประติมากรรม และเซรามิกของศตวรรษที่ 17 และ 18 นอกจากนี้ยังมีโมเดลท…