Old Town Colmar

ย่านเมืองเก่าเมืองกอลมาร์ Old Town Colmar

ย่านเมืองเก่าเมืองกอลมาร์ Old Town Colmar

หนึ่งในย่านท่องเที่ยวหลักของเมือง Colmar คือย่านเมืองเก่าที่สวยงามและเป็นมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมเมืองชนบทเล็กๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสแห่งนี้ บ้านทุกหลังดูสวยงามเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว มีโปสการ์ดขายอยู่ทั…