Musée d’Orsay

พิพิธภัณฑ์ออร์แซ Musée d’Orsay

พิพิธภัณฑ์ออร์แซ Musée d’Orsay

พิพิธภัณฑ์ออร์แซ(Musée d’Orsay หรือ Orsay Museum) gmujอยู่บริเวณติดกับแม่น้ำแซนในปารีส เมื่อก่อนนั้นสถานีรถไฟออร์แซถูกสร้างมาได้ไม่ใหญ่มาก บริเวณส่วนของชานชาลานั้นไม่สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้สถานีรถไฟออร์แซถูกลดกา…