แซง มาร์แตง

โบสถ์ แซง มาร์แตง Eglise St Martin

โบสถ์ แซง มาร์แตง Eglise St Martin

โบสถ์ แซง มาร์แตง(Eglise St Martin) เป็นโบสถ์ที่มีความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมแบบโกธิคจนเป็นเสมือนหนึ่งในแลนด์มาร์คของเมือง Colmar ที่ซึ่งเป็นเหมือนมหาวิหารของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมือง Colmar แห่งนี้นั่นเอง mircenbiotech.com โบสถ์ Saint Martin แ…