วัฒนธรรม ในประเทศฝรั่งเศส

วัฒนธรรม ในประเทศฝรั่งเศส

วัฒนธรรม ในประเทศฝรั่งเศส

วัฒนธรรม ในประเทศฝรั่งเศส ชาวฝรั่งเศสมีวัฒนธรรมการนอนกลางวัน จึงส่งผลให้ประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสชอบนอนกลางวันตามไปด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนลึกของวัฒนธรรม คล้ายคลึงกับของอังกฤษและอิตาลีอยู่แล้ว ไม่สามารถแบ่งได้ชัดเจนเด่นชัด เช่น การจับมือ ภาษา…