มหาวิหารน็อทร์-ดาม

มหาวิหารน็อทร์-ดาม (Notre-Dame Cathedral)

มหาวิหารน็อทร์-ดาม (Notre-Dame Cathedral)

มหาวิหารนอเทรอดาม(Notre Dame Cathedral) แห่งเป็นหนึ่งในมหาวิหารชื่อดังของโลก ที่จารึกในประวัติศาสตร์ชั้นเอกของสถาปัตยกรรมกอธิคที่สวยงามทั้งภายนอก-ภายใน มีผลงานแกะสลักอย่างวิจิตรงดงามเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายจา…