พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (the Grand Louvre)

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (the Grand Louvre)

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (the Grand Louvre)

พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (the Grand Louvre) พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Mus?e du Louvre) หรือในชื่อทางการว่า the Grand Louvre เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะตั้งอยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่ส…