ปราสาทชินอง

ปราสาทชินอง ROYAL FORTRESS OF CHINON

ปราสาทชินอง ROYAL FORTRESS OF CHINON

ปราสาทชินอง(The royal fortress of Chinon) เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นมาใหม่จากซากปรักหักพัง ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันทันสมัย ถูกเปิดขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ชมของสะสมทางบาราณคดีต่างๆ ไปพร้อมๆ กับความสนุกสนานของ…