ประวัติประเทศฝรั่งเศส

ประวัติประเทศฝรั่งเศส

ประวัติประเทศฝรั่งเศส

ประวัติประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: France) หรือ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส: R?publique Fran?aise) เป็นประเทศที่มีศูนย์กลางตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ทั้งยังประกอบไปด้วยเกาะและดินแดนอื่น ๆ ในต่างทวีป ประเทศฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ทอดตัว…