การแต่งกายประจำชาติฝรั่งเศสในอดีต

การแต่งกายประจำชาติฝรั่งเศสในอดีต

การแต่งกายประจำชาติฝรั่งเศสในอดีต

การแต่งกายประจำชาติฝรั่งเศสในอดีต ฝรั่งเศสหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 (1920-1930-1942) ในสมัยที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศไทยเราอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 6 หลังจาก สงครามโลกแล้ว ผู้หญิงจะมาแต่งตัว นุ่งกระโปรงรัดรั้งอย่างเดิมไม่ได้ เพราะในช่วงสงครา…