สถานที่ท่องเที่ยวฝรั่งเศส

อนุสรณ์สถาน La Vieille Bourse

อนุสรณ์สถาน La Vieille Bourse

La Vieille Bourse อาคารตลาดหลักทรัพย์เก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1652 ถึง 1653 เป็นหนึ่งในอาคารที่ดีที่สุดในเมือง Lille ที่ตั้งอยู่บริเวณ Grand place โดดเด่นด้วยบ้านหลังเล็ก 24 หลังที่ล้อมรอบบริเวณลานโค้งที่เต็มไปด้วยตลาดหนังสือมือสอง นักเล่นห…

ป้อมปราการเก่า Lille Citadel

ป้อมปราการเก่า Lille Citadel

Lille Citadel สวนที่ใหญ่ที่สุดในเมือง Lille อันเคยเป็นอดีตป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ฝรั่งเศสสามารถยึดครอง Lille ได้สำเร็จ การมาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ นอกจากคุณจะได้ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามและการออกแบบอันน่าทึ่งแล้ว ที่นี่ยั…

โบสถ์ Eglise Saint Maurice

โบสถ์ Eglise Saint Maurice

Eglise Saint Maurice เป็นโบสถ์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวิหารแห่งเหตุผลที่ภายในนั้นตกแต่งไปด้วยภาพวาดมากมายของศิลปินชาว Lille สืบเนื่องมาจากศตวรรษ 17 และ 18 โบสถ์กลางแห่งนี้เป็นโบสถ์ที่อุทิศให้กับ Saint – Barbe ผู้อุปถัมภ์ของนักประดิษฐ์ชาว Lille …

ปราสาทแชมบอด์ NATIONAL DOMAIN OF CHAMBORD

ปราสาทแชมบอด์ NATIONAL DOMAIN OF CHAMBORD

ปราสาทแชมบอด์ National Domain of Chambord เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์และปราสาทยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของฝรั่งเศสทั้งหมด ความสวยงามและโด่งดังของปราสาทแห่งนี้ทำให้ Walt Disney ได้นำไปเป็นต้นแ…

ปราสาทแห่งดยุก CHÂTEAU OF THE DUKES OF BRITTANY IN NANTES

ปราสาทแห่งดยุก CHÂTEAU OF THE DUKES OF BRITTANY IN NANTES

Chateau of the dukes of Brittany in Nantes เป็นปราสาทขนาดใหญ่ริมแม่น้ำลัวร์ ซึ่งเป็นปราสาทที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 1862 gentingprincess.org ปราสาทดุ๊กแห่งบริตตานีเป็นปราสาทขนาดให…

ปราสาทชินอง ROYAL FORTRESS OF CHINON

ปราสาทชินอง ROYAL FORTRESS OF CHINON

ปราสาทชินอง(The royal fortress of Chinon) เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นมาใหม่จากซากปรักหักพัง ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันทันสมัย ถูกเปิดขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ชมของสะสมทางบาราณคดีต่างๆ ไปพร้อมๆ กับความสนุกสนานของ…

ประสาทพระราชวังแห่งบัวส์ ROYAL CHÂTEAU OF BLOIS

ประสาทพระราชวังแห่งบัวส์ ROYAL CHÂTEAU OF BLOIS

ประสาทพระราชวังแห่งบัวส์(Royal chateau of Blois) เป็นอีกหนึ่งปราสาทในลุ่มแม่น้ำลัวร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว เพราะนอกจากตัวปราสาทที่งดงามแล้วเมือง Blois แห่งนี้ยังเป็นเมืองที่มีเสน่ห์น่าเที่ยวอีกด้วย mircenbiote…

วิหารหลวงฟองเตอัว ROYAL ABBEY OF FONTEVRAUD

วิหารหลวงฟองเตอัว ROYAL ABBEY OF FONTEVRAUD

วิหารหลวงฟองเตอัว(Royal abbey of Fontevraud) เป็นวิหารที่มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปถึงทั้งประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสและประวัติศาสตร์ของยุโรป และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริเวณลุ่มแม่น้ำลัวร์ได้ถูกยกให้เป็นเมืองแห่งมรดกโลก…

ปราสาทชุนซู Château de Chenonceau

ปราสาทชุนซู Château de Chenonceau

ปราสาทชุนซู(Château de Chenonceau) ปราสาทที่สวยงามที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ และยังเป็นปราสาทที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 3 ในฝรั่งเศสรองมาจากพระราชวังแวซายน์และลูฟอีกด้วย ความ…

ปราสาทซูเมียร์ CHÂTEAU OF SAUMUR

ปราสาทซูเมียร์ CHÂTEAU OF SAUMUR

ปราสาทซูเมียร์(Chateau of Saumur) เป็นอีกหนึ่งปราสาทที่งดงามของลุ่มแม่น้ำลัวร์ที่ภายในจัดเตรียมข้อมูลมากมายไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว และพิเศษสำหรับเด็กๆ นั้นมีโบรชัวร์ล่าสมบัติภายในปราสาทให้ร่วมสนุกกันอีกด้วย gentingprincess.org ปราสาทแห่งนี…