โบสถ์หลักเมืองลีล Lille Cathedral

Lille Cathedral เป็นมหาวิหารแห่งศตวรรษที่ 19 เป็นมหาวิหารที่มีอายุน้อยที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส เป็นมหาวิหารของนิกายโรมันคาทอลิกแบบสมัยใหม่ที่ตั้งอยู่ในเมืองลีลประเทศฝรั่งเศส และถือว่าเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติของฝรั่งเศสอีกด้วย mircenbiotech.com

มหาวิหารโกธิกแห่งศตวรรษที่ 19 นี้เป็นมหาวิหารล่าสุดแห่งสหัสวรรษใหม่ที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งแบบโกธิค มีหน้าต่างบานใหม่ที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นโดยนักประดิษฐ์และผู้รอดชีวิตจอร์จเจรันลอสญึ่งลวดวายนั้นเป็นลายกุหลาบสวยงามอันเป็นตัวแทนของเถาลวดหนามที่มีความทุกข์ทรมานและสื่อถึงศักดิ์ศรีที่งดงามของมนุษย์และยังมีการจัดเก็บอนุสรณ์สถาน Holocaust อีกด้วย วิหารนั้นตั้งอยู่บน Ilot Comtesse ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของปราสาทเก่าแก่ของเขตปกครองของ Flanders ถนนโดยรอบของวิหารนั้นเป็นแนวป้อมปราการเก่าแก่ที่มีร่องรอยของคูเมืองที่ยังคงมองเห็นได้และมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะทางศาสนาในห้องใต้ดินที่เป็นที่ตั้งของงานศิลปะและวัตถุทางประวัติศาสตร์รวมไปถึงรูปปั้นพระแม่มารีย์ในศตวรรษที่ 12 Notre Dame de la Traille ดั้งเดิมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1270 ให้ได้เข้าชม การก่อสร้างวิหารเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1854 ชื่อของวิหารตั้งตามรูปปั้นของพระแม่มารีย์ในศตวรรษที่ 12 อีกทั้งวิหารนั้นก็ได้เป็นที่ตั้งของบิชอปแห่งลีลมาตั้งแต่จัดตั้งสังฆมณฑลแห่งนี้ในปี ค.ศ. 1913

Notre-Dame de la Treille หรือ Lille Cathedral เป็นการผสมผสานกันระหว่างรูปแบบโกธิกเข้ากับศิลปะร่วมสมัยที่อุทิศให้กับพระแม่มารีย์ จุดเริ่มต้นของวิหารเกิดขี้นเมื่อถึงศตวรรษที่ 19 ที่เมืองลีลมีความต้องการที่จะสร้างมหาวิหารอันหรูหราและทรงคุณค่าขึ้นเพื่อใช้ในการประดิษฐ์สถานและปกป้องรูปปั้นของพระแม่มารีย์ในศตวรรษที่ 12 อย่าง Notre-Dame de la Treille นักบุญผู้อุปถัมภ์ของเมืองขึ้น จึงเริ่มสร้างวิหารนี้ขึ้นในปี ค.ศ. 1854 ขึ้น แม้การก่อสร้างจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดี แต่เนื่องด้วยการขาดวิธีการในการควบคุมคนงานจึงทำให้โบสถ์นั้นก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ในปี ค.ศ. 1990 โบสถ์ที่ก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูนได้ถูกทำลายลงเพื่อสร้างสิ่งที่แตกต่างออกไปในสไตล์ร่วมสมัยซึ่งแตกต่างออกไปจากส่วนที่เหลือของมหาวิหาร อาคารแห่งนี้ได้สร้างเสร็จอย่างสมบูรณ์ในปี 1999 เป็นลักษณะที่ทำด้วยแผ่นหินสีส้มกับดวงอาทิตย์ด้านหน้าถูกแขวนคอด้วยดอกกุหลาบเดิม ด้านหน้าตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ที่น่าแปลกใจ เช่น Ufos , Cosmonaut , หอระฆังของลีลหรือ E=mc2 ห้องใต้ดินที่ยังคงเป็นที่พักพิงของศูนย์ศิลปะร่วมสมัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงทางเดินของโบสถ์แบบโบราณแห่งครอส และเป็นที่ตั้งของรูปปั้นอันทรงคุณค่าของพระแม่มารีย์แห่งศตวรรษที่ 12

องค์ประกอบอย่างอื่นที่สามารถมองเห็นได้จากวิหารแห่งนี้ก็เช่น ส่วนกลางที่ประกอบไปด้วยโดมสูง 30 เมตร ปกคลุมด้วยแผ่นหินสีขาวหนา 110 มิลลิเมตร และรองรับด้วยโครงสร้างโลหะ มีม่านโปร่งแสงที่เมื่อมองจากด้านในม่านโปรงแสงนี้เผยให้เห็นสีส้มและชมพูอันน่าประหลาดใจที่ด้านบน กระจกหน้าต่างเป็นรูปการคืนพระชนม์อันเป็นผลงานของจิตรกร Ladislas Kijno และมีประตูเหล็กที่เป็นผลงานของประติมากรผู้โด่งดังชาวยิว Georges Jeanclos และนอกเหนือจากรูปแบบความสวยงามตามที่กล่าวมาแล้วนั้น ที่โบสถ์แห่งนี้ยังเป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีเรื่องราวของเมืองและภูมิภาคที่อยู่ที่พื้น ผนังโมเสกเซรามิกและกระจกสีให้ได้เรียนรู้และได้ชื่นชมกันอีกด้วย

ค่าใช้จ่าย
ค่าเข้าชม: เข้าชมฟรี บริจาคเงินได้ตามความศรัทธา

เวลาทำการ
เวลาเปิด-ปิด: เปิดให้เข้าชมทุกวันโดยจะเปิดเป็นสองช่วงเวลา คือในช่วงเช้า 10.00 น. ถึง 12.00 น. และ 14.00 น. ถึง 19.00 น. ยกเว้นในวันพฤหัสบดีที่จะเปิดให้บริการในเวลาตั้งแต่ 10.00 น. ยาวไปจนถึง 19.00 น. นอกจากนั้นในส่วนของพิพิธภัณฑ์ศิลปะทางศาสนาที่บริเวณห้องใต้ดินจะเปิดให้บริการในช่วงบ่ายวันหยุดสุดสัปดาห์ตั้งแต่เวลา 14.40 น. ไปจนถึง 19.00 น.

วิธีการเดินทาง
เดินทางจากปารีสเข้าสู่เมืองลีลด้วยการใช้ TGV มาที่สถานี Gare Lille Europe หรือ Gare Lille Flandres ก็ได้ จากนั้นใช้ Metro M1 ที่อยู่ใน Gare Lille Flandres ไปที่สถานีที่ใกล้ที่สุดคือ Rihour ซึ่งอยู่ห่างจากวิหารประมาณ 640 เมตร