โบสถ์ลามาดแลน Église de la Madeleine

โบสถ์ลามาดแลน Église de la Madeleine ที่ตั้งอยู่ในกรุงปารีสก็เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนฝรั่งเศส โดยที่แห่งนี้เป็นโบสถ์ศริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก สร้างขึ้นไว้เพื่ออุทิศให้กับนักบุญแมรี่ แม็กดาเลน หนึ่งในผู้ติดตามของพระเยซู แต่เดิมนั้นได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพนโปเลียน

โบสถ์ลามาดแลนนั้นไม่เหมือนกับโบสถ์ทั่วๆไป เพราะภายในไม่มีไม้กางเขนหรือหอระฆัง อีกทั้งภายนอกนั้นเหมือนกับวิหารกรีกแต่ด้านในกลับเป็นโบสถ์ที่ตกแต่งแบบโกธิค เมื่อเรายืนมองจากข้างนอกก็จะเห็นเสาแบบคอริเทียนจำนวน 52 เสาโดยแต่ละเสานั้นสูงถึง 20 เมตร รอบโบสถ์เราจะได้พบกับประติมากรรมสลัก “การพิพากษาครั้งสุดท้าย” (The Last Judgment) และประตูโบสถ์ที่ทำจากทองแดงสลักนูนต่ำแสดงให้เห็นถึง “บัญญัติสิบประการ” (10 commandments)

ภายในโบถส์ Église de la Madeleine จะได้เห็นโดมทั้งสามโดมที่ผสมผสานกันระหว่างงานศิลปะของชาวโรมันและสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาเข้าไว้ด้วยกัน อีกทั้งภายในยังมีรูปปั้นของนักบุญแมรี่ แม็กดาเลนที่ถูกยกขึ้นด้วยเทวดาเหนือแท่นบูชา นอกจากนี้บนแท่นบูชายังมีรูปปั้นปูนเปียกที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์และบุคคลสำคัญอย่างนโปเลียน และภายในโบสถ์ยังมีออร์แกนที่มีอายุยาวนานตั้งแต่คริสต์ศักราชที่ 1845 จัดแสดงไว้เช่นกัน

ค่าใช้จ่าย
ค่าเข้าชม: ฟรี

เวลาทำการ
เวลาเปิด-ปิด: เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.30 – 19.00

วิธีการเดินทาง
เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินลงที่สถานี Madeleine