อนุสรณ์สถาน La Vieille Bourse

La Vieille Bourse อาคารตลาดหลักทรัพย์เก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1652 ถึง 1653 เป็นหนึ่งในอาคารที่ดีที่สุดในเมือง Lille ที่ตั้งอยู่บริเวณ Grand place โดดเด่นด้วยบ้านหลังเล็ก 24 หลังที่ล้อมรอบบริเวณลานโค้งที่เต็มไปด้วยตลาดหนังสือมือสอง นักเล่นหมากรุกและนักท่องเที่ยวที่มานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันในบริเวณนี้ mircenbiotech.com

La Vieille Bourse นับเป็นอนุสาวรีย์สถานที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมือง ตั้งอยู่ระหว่าง Grand place และเดอะเธียเตอร์สแควร์ เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความรุนแรงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่าง Lille กับแกรนด์ซีเลค สถานที่แห่งนี้ได้ถูกจัดให้เป็นอนุสาวรีย์ในประวัติศาสตร์เมื่อปี 1921

ในปี 1651 เมือง Lille ได้ขายพื้นที่ในบริเวณนี้ให้กับผู้ค้า 24 แปลงที่จะทำการก่อสร้างหอศิลป์ทางเท้าและด้านในอาคาร จากนั้นในปี 1652 อาคารก็ได้เริ่มก่อสร้างขึ้นภายใต้ทิศทางของ Julien Destree ที่ต้องการจะนำเสนอร้านค้าอนุสาวรีย์ที่ตระหง่านเทียบเท่า Antwerp ภายใต้พื้นที่ของสถานที่แห่งนี้คุณจะพบกับสถาปัตยกรรมตามแบบฉบับของเฟลมิชเรอเนซองส์ของศตวรรษที่ 17 ที่มีการผสมสีให้เกิดความสมบูรณ์ของรูปแบบ มีเสาประดับที่สื่อถึงความมั่งคั่งและสะพาน มีรูปปั้นแกะสลักทำหน้าที่เป็นตัวแทนศาสนา และมีรูปปั้นเทพธิดาแห่งการค้าขายเป็นสัญลักษณ์ของการค้า เป็นยอดที่บนหอระฆัง และบริเวณที่รอบๆ ลานโค้งนั้นถูกล้อมรอบด้วยบ้านหลังเล็ก 24 หลังแบบเดียวกันที่มาจากการสนับสนุนของพ่อค้า 24 ร้านค้าที่ Lille ได้ขายพื้นที่ให้นั่นเอง

ในปี 1853 หอการค้าได้เปิดตัววางหินก้อนแรกของรูปปั้นนโปเลียนที่ 1 ในอาคารที่ต่อมาถูกเรียกว่าตลาดหุ้นเก่า มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับการปรากฏตัวของนโปเลียน และนี่คือจุดเริ่มต้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ Lille ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกลุ่มเหมืองถ่านหินที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ภาพรวมของประวัติศาสตร์ของตัวเลขในอุสาหกรรมในประเทศฝรั่งเศสและเมือง Lille ได้มีการขยับขยายและปรับเปลี่ยนโครงการและการสนับสนุนประเภทของอุตสาหกรรมตามความเปลี่ยนแปลงความต้องการของอุตสาหกรรมโลกเรื่อยมา โครงการต่างๆ มีความเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการจ้างแรงงานที่สูงขึ้นจนในท้ายที่สุดจากการเล็งเห็นความเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ และความต้องการวิศวกรในการดำเนินงานที่สูง นโปเลียนได้เล็งเห็นว่าควรผลิตวิศวกรผู้ดำเนินงานขึ้นมาเองจึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนอุตสาหกรรมขึ้นคือ Central of Lille และมีรูปปั้นของนโปเลียนผู้พิทักษ์อุตสาหกรรมถูกวาวบนศิลาฤกษ์ซึ่งต่อมารูปปั้นได้ย้ายไปอยู่ที่ Palais des Beaux – Arts ในปี 1976 ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์นั้นได้ถูกใช้งานจนถึงปี 1921 ซึ่งเป็นวันที่เปิดงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ และในปีเดียวกันนั้นเองหลังจากการเปิดใช้งานของตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ ที่แห่งนี้จึงได้จำแนกเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ในชื่อของ Old stock Exchange หรือ La Vieille Bourse มาจนถึงปัจจุบัน

เวลาทำการ
เวลาเปิด-ปิด: เปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันจันทร์ โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 13.00 น. ไปจนถึง 19.00 น.

วิธีการเดินทาง
สามารถเลือกการเดินทางได้ทั้งโดยบัสและรถไฟใต้กิน Metro โดยถ้าเลือกใช้บัส สถานีที่ใกล้ที่สุดได้แก่สถานี Gare Lille Flandres ที่อยู่ห่างจาก La Vieille Bourse ประมาณ 530 เมตร หรือจะเป็น Republique Beaux – arts ที่ตั้งอยู่ห่างจาก La Vieille Bourse ไป 740 เมตรก็ได้เช่นกัน ส่วนการเดินทางโดยใช้ Metro นั้น หากเป็นเส้นทางการเดินรถ Metro 1 สถานีที่ใกล้ที่สุดคือ Rihour ที่ตั้งอยู่ห่างจาก La Vieille Bourse เพียง 310 เมตรเท่านั้น แต่ถ้ามาจาก Metro 2 สถานีที่ใกล้ที่สุดคือ Gare Lille Flandres ที่ตั้งอยู่ห่างจาก La Vieille Bourse ประมาณ 450 เมตร