วิหารหลวงฟองเตอัว ROYAL ABBEY OF FONTEVRAUD

วิหารหลวงฟองเตอัว(Royal abbey of Fontevraud) เป็นวิหารที่มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปถึงทั้งประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสและประวัติศาสตร์ของยุโรป และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริเวณลุ่มแม่น้ำลัวร์ได้ถูกยกให้เป็นเมืองแห่งมรดกโลกอีกด้วย

Royal Abbey of Fontevraud ตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวที่สวยงามและมีความสงบบนพื้นที่ 13 เฮกเตอร์ บนพรมแดนของทั้ง 3 เมืองอย่าง Poitou , Anjou และ Touraine อันเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่ได้สืบทอดมาตั้งแต่ยุคกลางของฝรั่งเศส และสถานที่แห่งนี้ก็ได้มีการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกของนูเนสโกตั้งแต่ในปี 2000

ในปีค.ศ. 1101 วัดแห่ง Fontevraud นี้ได้รับการพิจารณาให้เป็นเมืองในอุดมคติ ซึ่งเป็นสถานที่แห่งความยกย่องในศรัทธาที่อุทิศตนการทำงานกุศล ทำให้ Fontevraud เป็นที่รู้จักและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเป็นอาณาเขตกว้างใหญ่ตั้งแต่อังกฤษไปถึงสเปนเลยทีเดียว จากนั้นในปี 1189 Fontevraud ได้กลายมาเป็นสุสานของราชวงศ์ที่ได้มีการฝังศพของเฮนรีที่สอง Alienor of Aquitaine และ Richard Coeur de Lion หรือที่รู้จักกันในนามกษัตริย์ใจสิงห์ ศตวรรษต่อๆ มาพระสงฆ์ส่วนใหญ่มาจากชนชั้นสูงหรือยางครั้งก็เป็นราชวงศ์ทำให้มีการคลายกฎปฏิบัติต่างๆ ลงไปมากและห่างไกลจากการจากการบำเพ็ญเพียรตบะเหมือนเดิม ในปี 1792 ภายหลังการปฏิวัติวัดจึงได้ถูกเปลี่ยนเป็นบ้านกลางที่ใช้คุมขังนักโทษมากกว่า 2,000 คน อันนับเป็นเรือนจำที่ยากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศส และในปี 1975 คุกก็ได้ยุติลงและได้เปลี่ยนมาเป็นสถานที่ให้บุคคลได้เข้าชมจนถึงในปัจจุบัน

ค่าใช้จ่าย
ค่าเข้าชม: ค่าบริการเข้าชมสำหรับตั๋วปกติราคาผู้ใหญ่คือ 11 ยูโร ตั๋วส่วนลดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและเด็กที่มีอายุระหว่าง 8 ถึง 18 ปีคือ 7.50 ยูโร ฟรีสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 8 ปี และหากต้องการอุปกร์นำเที่ยวหรือไกด์ราคาสำหรับ Audio guide รวมไปถึงไกด์และอุปกรณ์นำเที่ยวแบบอื่นๆ 4.50 ยูโร

เวลาทำการ
เวลาเปิด-ปิด: เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์ โดยจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ไปจนถึงเวลา 19.00 น. เลยทีเดียว

วิธีการเดินทาง
เดินทางโดยใช้รถไฟจากเมือง Tours มาที่สถานี Port Boulet ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 40 นาที รถไฟจะมีทุกฟ 2 ชั่วโมงเท่านั้น ต่อจากนั้นนั่งแท๊กซี่มาที่ Royal Abbey of Fontevraud โดยระยะทางจากสถานี Port Boulet มา Royal Abbey of Fontevraud นั้นห่างกันประมาณ 15.8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางด้วยแท็กซี่ประมาณ 15 นาที