มหาวิหารแห่งสตราซบูร์ Notre-dame de Strasbourg

มหาวิหารแห่งสตราซบูร์(Cathedrale Notre Dame de Strasbourg) เป็นมหาวิหารแห่งแรกของฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นมาในรูปแบบสไตล์โกธิก(Gothic) สถาปัตยกรรมจากยุคกลางแห่งนี้ได้รับการจดขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกว่าคือวิหารที่มีความสูงที่สุดในยุโรปแถบตะวันตกโดยองค์กรยูเนสโกมาแล้ว

Strasbourg Cathedral เป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมายาวนานหลายศตวรรษ ถือเป็นมหาวิหารแห่งพระแม่มารีย์ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของนิกายโรมันคาทอลิก มหาวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ที่แคว้นกร็องแต็สต์ บนเกาะกร็องดีล เมืองสตราซบูร์ ประเทศฝรั่งเศส เป็นโบสถ์ที่ใช้เวลาสร้างนานถึง 400 ปี สร้างจากหินทรายชมพูอมแดงโดยทำการสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1015 และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ. 1439 โดยมีนาย เอร์อวิน ฟ็อน ชไตน์บัค สถาปนิคชาวเยอรมันเป็นผู้ออกแบบ วิหารนอร์ท-ดามสตราซบูร์มีความสูง 142 เมตร กว้าง 51.50 เมตร และยาว 110 เมตร จัดเป็นวิหารที่สูงเป็นอันดับหกของโลกเลยทีเดียว ซึ่งเดิมนั้นยอดมหาวิหารนี้จะสร้างขึ้นทั้งสองข้างแต่ตัวอาคารได้เกิดทรุดตัวขึ้นก่อนจึงทำให้เหลือยอดวิหารเพียงข้างเดียวเป็นเอกลักษณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นครับและด้วยความสูงของยอดวิหารจึงทำให้ที่นี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งในแต่ละปีเฉลี่ยแล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมสูงถึง 4,000,000 คน

ประตูทางเข้ามหาวิหารมีทั้งหมด 3 ประตู มีรูปปั้นหลายร้อยรูปอยู่รอบตัวสถาปัตยกรรม ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วนคือบริเวณห้องใต้ดินซึ่งเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดภายในมหาวิหารนี้กับบริเวณห้องโถงใหญ่ บริเวณพื้นที่นี้เป็นพื้นที่กว้างถูกออกแบบสร้างมาให้มีลักษณะเป็นรูปเรือลำใหญ่(The navf –La nef) ซึ่งมีความหมายว่า “การเดินทางของชีวิต” และเมื่อมองขึ้นไปคุณจะพบกับการตกแต่งที่สวยงามประกอบด้วย หน้าต่างลายกุหลาบทรงกลมขนาดใหญ่(Rose windows) ที่หมายถึงโลกและพระอาทิตย์สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 นอกจากนี้ยังมีกระจกสีรุ้งที่สะท้อนแสงแดดจากภายนอกส่องเข้ามายังภายในวิหารอันทำให้บรรยากาศภายในวิหารดูสลัวแต่ถึงอย่างไรก็เต็มไปด้วยความสดใสและชีวิตชีวาของผู้คนที่มาเที่ยวอยู่อย่างรอบตัวครับ

และสิ่งที่เป็นที่ดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวอีกอย่างภายในวิหารนี้ก็คือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock ) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ซึ่งความพิเศษของนาฬิกานี้ก็คือ ช่วงเวลา 12.30 น. ในช่วงเวลานี้จะมีการบอกเวลาที่นานกว่าปกติก็เพราะการเคลื่อนไหวของจักรกลในนาฬิกาดาราศาสตร์นี้ไม่ได้ใช้มอเตอร์หรือไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยสักนิดอันแสดงให้เห็นถึงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประดิษฐ์ ต่อมาคือแท่นธรรมาศน์แกะสลัก นอกจากนี้ยังมีบันได 332 ขั้นเพื่อนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปดูวิวอันงดงามบนระเบียงใต้หอระฆังได้อีกด้วยครับ และเนื่องจากมหาวิหารตั้งอยู่ในย่านชุมชนเก่าแก่ที่มีความคึกคักจึงทำให้บริเวณรอบๆมหาวิหารนอร์ท-ดามแห่งสตราซบูร์เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกอยู่มากมาย

ค่าใช้จ่าย
ค่าเข้าชม: 5.00 ยูโร

เวลาทำการ
เวลาเปิด-ปิด: เปิดให้บริการทุกวัน โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงดังนี้
วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 30 กันยายน เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 20.00 น.
วันที่ 1 ตุลาคม – วันที่ 31 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 00 น. – 18.00 น.
**ปิดทุกวันที่ 1 มกราคม , 1 พฤษภาคม และวันที่ 25 ธันวาคม

วิธีการเดินทาง
คุณสามารถเข้าถึงมหาวิหารได้ด้วยสายการเดินทางต่างๆตามนี้
– รถไฟฟ้า Lightrail สาย A และ Lightrail สาย B
– รถ Bus สายที่ 6 , 10 และ 24
มหาวิหารนอร์ท –ดาม สตราซ์บูร์ ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีต่างๆดังนี้
– สถานี Bateliers อยู่ห่างออกไปประมาณ 286 เมตร ใช้เวลาเดิน 4 นาที
– สถานีAncienne Douane อยู่ห่างออกไป 342 เมตร ใช้เวลาเดิน 5นาที
– สถานี Broglie อยู่ห่างจากวิหารออกไป 389 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 6 นาทีครับ