ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees)

ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) ตั้งอยู่เขตที่ 8 ของกรุงปารีส เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝรั่งเศส สวรรค์ขาช้อปตัวแม่!! ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังระดับโลกทุกแบรนด์!!ร้านอาหารที่มีความหรูหราอลังการและอีกมากมายที่สร้างความตื่นตาตื่นใจตลอดสองข้างทาง ถือว่าเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงปารีส ย่านการค้าที่มีค่าเช่าที่แพงที่สุดในโลก!!! ค่าเช่าประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีต่อเนื้อที่ประมาณ 93 ตารางเมตรเท่านั้นและยังถูกจัดอันดับให้แป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก!! gentingprincess.org

ฌ็องเซลิเซ่ มาจากคำว่า “ทุ่งเอลิเซียม” จากเทพปกรณัมกรีกในภาษาฝรั่งเศส ในอดีตเคยเป็นท้องทุ่งและสวนธรรมดาในกรุงปารีสเท่านั้น เมื่อปีค.ศ.1616 พระราชินี มารี เดอ เมดิชิ ทรงมีพระประสงค์ในการขยายพื้นที่ของสวนหย่อมในพระราชวังตุยเลอรี ให้กว้างออกไปมีความประสงค์ให้ออกแบบเป็นถนนที่มีต้นเกาลัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ระหว่างสองข้างทางมากถึง 588 ต้น ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1724 ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) ถูกตัดเส้นทางให้เชื่อมต่อกับจัตุรัสชาร์ล เดอ โกล หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือจัตุรัสแห่งดวงดาวที่มีประตูชัยฝรั่งเศสตั้งตระหง่านอยู่ตรงกลาง

ตึกส่วนใหญ่บนถนน ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees) เป็นสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานศิลปะ Art Deco กับการตกแต่งสไตล์ Art Nouveau เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว

วิธีการเดินทาง
ฌ็องเซลิเซ่ มีสถานีรถไฟใต้ดินหลายสถานีผ่าน เช่น สถานี George V สาย 1, สถานี Franklin D. Roosevelt สาย 1 กับ 9 และ สถานี Champs-Élysées – Clemenceau สาย 1 กับ 13
เดินทางด้วยรถบัสสาย 22, 24, 28, 30, 31, 32, 42, 52, 72, 73, 80, 83, 84, 92, 93, 94